THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Thông báo mới nhất trong tuần (Đăng nhập)
Sẽ lưu theo chủ đề sau 7 ngày.
Vấn đề: 46
Nội dung: 90

Dành cho tân sinh viên Khóa 2019 
Thông tin tối thiểu phải xem
 
HỌC VỤ CÁC LỚP Y
LỚP Y6

 • Sub-forums:
 •  Lớp Y6 - 2014 (Đăng nhập)
 •  Lớp Y6 - 2013 (Đăng nhập)
Vấn đề: 25
Nội dung: 136

LỚP Y5

 • Sub-forums:
 •  Lớp Y5 - 2015 (Đăng nhập)
 •  Lớp Y5 - 2014 (Đăng nhập)
Vấn đề: 34
Nội dung: 97

LỚP Y4

 • Sub-forums:
 •  Lớp Y4 - 2016 (Đăng nhập)
 •  Lớp Y4 - 2015 (Đăng nhập)
Vấn đề: 40
Nội dung: 175
Vừa qua: Y4_NHẬT KÝ_LS NỘI 1 New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 vthang     2020-01-18T10:57:35Z

LỚP Y3

 • Sub-forums:
 •  Lớp Y3 - 2017 (Đăng nhập)
 •  Lớp YC3 - 2017 (Đăng nhập)
 •  Lớp Y3 - 2016 (Đăng nhập)
Vấn đề: 39
Nội dung: 306
Vừa qua: Đăng ký môn học HK2-2019-2020 New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 ltttam     2020-01-17T09:06:36Z

LỚP Y2 (Đăng nhập)

 • Sub-forums:
 •  Lớp Y2 - 2018
 •  Lớp Y2 - 2017 (Đăng nhập)
 •  Lớp YC2 - 2017 (Đăng nhập)
Vấn đề: 30
Nội dung: 332

LỚP Y1

 • Sub-forums:
 •  Lớp Y1 - 2019 (Đăng nhập)
 •  LỚP YC1 - 2018 (Đăng nhập)
Vấn đề: 27
Nội dung: 240
 
HỌC VỤ CÁC LỚP DƯỢC
LỚP D4

 • Sub-forums:
 •  Lớp D4 - 2016 (Đăng nhập)
Vấn đề: 16
Nội dung: 119
Vừa qua: Danh sách sinh viên dự thi và Đáp án New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 ntthao     2020-01-17T08:59:53Z

LỚP D3

 • Sub-forums:
 •  Lớp D3 - 2017 (Đăng nhập)
 •  LỚP D3 - 2016 (Đăng nhập)
Vấn đề: 18
Nội dung: 215

LỚP D2

 • Sub-forums:
 •  Lớp D2 - 2018 (Đăng nhập)
 •  Lớp D2 - 2017 (Đăng nhập)
Vấn đề: 18
Nội dung: 155
Vừa qua: Thảo luận - Trao đổi New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 ntthao     2020-01-16T08:07:59Z

LỚP D1

 • Sub-forums:
 •  Lớp D1 - 2019 (Đăng nhập)
 •  Lớp D1 - 2018 (Đăng nhập)
Vấn đề: 19
Nội dung: 144
 
GIÁO VỤ LỚP RĂNG-HÀM-MẶT
LỚP RHM1

 • Sub-forums:
 •  Lớp RHM1 - 2019 (Đăng nhập)
Vấn đề: 8
Nội dung: 75
Vừa qua: Kết quả điểm thi - Phúc tra New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 nhchanh     2020-01-17T04:39:41Z
 
HỌC VỤ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME)
Lớp Định hướng chuyên khoa TMH
Nơi chính thức cập nhật thông tin của lớp.
Vấn đề: 3
Nội dung: 3
 
HỎI XOÁY - ĐÁP XOÁY
Về việc học tập (Đăng nhập)
Nơi giải đáp thắc mắc về vấn đề học vụ của sinh viên.
Vấn đề: 72
Nội dung: 138

Về công tác SV (Đăng nhập)
Nơi giải đáp thắc mắc về hoạt động, rèn luyện, chính sách...
Vấn đề: 77
Nội dung: 151
 
QUY TRÌNH HỖ TRỢ SV
Quy trình đơn thư SV (Đăng nhập)
Các bước trước-trong-sau một đơn thư.
Vấn đề: 2
Nội dung: 3

Dành cho tân sinh viên (Đăng nhập)
Hồ sơ nhập học, KTX, BHYT
Vấn đề: 23
Nội dung: 44
 
LỄ KHAI GIẢNG - LỄ TỐT NGHIỆP
LỄ KHAI GIẢNG (Đăng nhập)
Thông tin tổ chức lễ Khai giảng
 • Sub-forums:
 •  Lễ Khai giảng 2019 (Đăng nhập)
Vấn đề: 0
Nội dung: 0

LỄ TỐT NGHIỆP (Đăng nhập)
Thông tin tổ chức lễ Tốt nghiệp
 • Sub-forums:
 •  Lễ Tốt nghiệp 2019 (Đăng nhập)
Vấn đề: 20
Nội dung: 25
 
THỰC HIỆN QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH, HỌC BỔNG
Chế độ chính sách (Đăng nhập)
Thực hiện chế độ miễn giảm, vay vốn, trợ cấp.
Vấn đề: 5
Nội dung: 10

Học bổng khuyến khích học tập (Đăng nhập)
Các thông báo, hướng dẫn, kết quả xét.
Vấn đề: 1
Nội dung: 1

Học bổng trong nước, doanh nghiệp (Đăng nhập)
Thông báo, tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kết quả xét.
Vấn đề: 30
Nội dung: 45

Học bổng nước ngoài - Trao đổi sinh viên (Đăng nhập)
Thông báo, tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kết quả xét.
Vấn đề: 26
Nội dung: 37
 
CÁC VẤN ĐỀ ĐƠN LẺ KHÁC
Chủ đề đơn lẻ nhưng thường quy (Đăng nhập)
Các loại thông báo, thông tin sự kiện
Vấn đề: 96
Nội dung: 146

Linh tinh, tổng hợp (Đăng nhập)
Thông tin tùy chọn, chỉ dành cho SV quan tâm.
Vấn đề: 37
Nội dung: 61
 
NỘI DUNG CHÍNH VĂN BẢN (SV PHẢI BIẾT)
Quy định học phí (Đăng nhập)
Quy định về học phí, xử lý nợ học phí
Vấn đề: 6
Nội dung: 10

Quy định điều kiện Tiếng Anh (Đăng nhập)
Thi đầu vào, ngưỡng điểm đủ điều kiện học AV1-2-3, chứng chỉ AV được xét tốt nghiệp
Vấn đề: 8
Nội dung: 8

Quy chế đào tạo và học vụ (Đăng nhập)
Một số nét riêng giữa ngành Y và ngành Dược
Vấn đề: 33
Nội dung: 34

Quy chế CTSV (Đăng nhập)
Toàn văn nội dung quy chế CTSV
Vấn đề: 15
Nội dung: 15

Quy định về thi - kiểm tra
Nội quy, hình thức xử lý vi phạm
Vấn đề: 0
Nội dung: 0

Quy đinh trang phục (Đăng nhập)
Trang phục thực hành, học kỹ năng và thực tập lâm sàng
Vấn đề: 10
Nội dung: 10

Những văn bản khác (Đăng nhập)
Sv cần tìm hiểu thêm một số văn bản trong mục này.
Vấn đề: 9
Nội dung: 9
 
TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH (DÀNH CHO SV TƯƠNG LAI)
Ngành Y khoa
Điểm nỗi bật, chuẩn đầu ra, môn học
Vấn đề: 1
Nội dung: 1

Ngành Dược học
Điểm nổi bật, chuẩn đầu ra, môn học
Vấn đề: 1
Nội dung: 1
Vừa qua: Nét chính của CTĐT Dược học New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 hotrosinhvien     2018-06-27T14:00:18Z
 
NỘI QUY
Nội quy học đường (Đăng nhập)
Những điều SV cần tuân thủ khi còn là SV Khoa Y.
Vấn đề: 1
Nội dung: 1

Nội quy Văn phòng e-Office (Đăng nhập)
Quy định thành viên và chế độ bảo mật
Vấn đề: 1
Nội dung: 1

Vấn đề đăng nhập eOffice
Hỏi đáp khi không thể đăng nhập eOffice
Vấn đề: 2
Nội dung: 2
 •   New Posts
 •   No New Posts
 •   Forum Locked
Active Discussions
 Online
0 online for last 7 mins
 Often online in the last 7 Days
 Stats