THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Thông báo mới nhất trong tuần 9
Sẽ lưu theo chủ đề sau 7 ngày.
VĐ: 11
ND: 11

Tân sinh viên 2021
SV trúng tuyển năm 2021 đọc kỹ và thực hiện nghiêm túc.
VĐ: 7
ND: 35

Tập huấn kiến thức, KN phòng,chống dịch Covid-19

VĐ: 5
ND: 5
 
HỌC VỤ CÁC LỚP Y
LỚP Y6

 • Sub-forums:
 •  Lớp Y6 - Y2016
 •  Lớp Y6 - 2015
 •  Lớp Y6 - 2014
 •  Lớp Y6 - 2013
VĐ: 49
ND: 661
Mới: Y6_Nhật ký_Module LS Ngoại 2 New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 vthang     2022-05-23T03:21:04Z

LỚP Y5

 • Sub-forums:
 •  Lớp YC5 - YC2017
 •  Lớp Y5 - Y2017
 •  Lớp Y5 - 2016
 •  Lớp Y5 - 2015
 •  Lớp Y5 - 2014
 • ...
VĐ: 89
ND: 560

LỚP Y4

 • Sub-forums:
 •  Lớp Y4 - Y2018
 •  Lớp YC4 - 2017
 •  Lớp Y4 - 2017
 •  Lớp Y4 - 2016
 •  Lớp Y4 - 2015
 • ...
VĐ: 96
ND: 727

LỚP Y3

 • Sub-forums:
 •  Lớp Y3 - 2019
 •  Lớp Y3 - 2018
 •  Lớp Y3 - 2017
 •  Lớp YC3 - 2017
 •  Lớp Y3 - 2016
 • ...
VĐ: 66
ND: 530
Mới: Nhật ký các module Y3-Y2019 New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 phongdaotao     2022-05-12T03:23:23Z

LỚP Y2

 • Sub-forums:
 •  Lớp Y2 - 2020
 •  Lớp Y2 - 2019
 •  Lớp Y2 - 2018
 •  Lớp Y2 - 2017
 •  Lớp YC2 - 2017
 • ...
VĐ: 71
ND: 682

LỚP Y1

 • Sub-forums:
 •  Lớp Y1 - 2021
 •  Lớp Y1 - 2020
 •  Lớp Y1 - 2019
 •  LỚP Y1 - 2018
VĐ: 75
ND: 681
Mới: THÔNG BÁO QUAN TRỌNG New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 phongdaotao     2022-05-11T04:57:39Z
 
HỌC VỤ CÁC LỚP DƯỢC
Lớp D5

 • Sub-forums:
 •  Lớp D5 - 2017
 •  Lớp D5 - 2016
VĐ: 26
ND: 355

LỚP D4

 • Sub-forums:
 •  Lớp D4 - 2018
 •  Lớp D4 - 2017
 •  Lớp D4 - 2016
VĐ: 34
ND: 474

LỚP D3

 • Sub-forums:
 •  Lớp D3 - 2019
 •  Lớp D3 - 2018
 •  Lớp D3 - 2017
 •  LỚP D3 - 2016
VĐ: 35
ND: 542

LỚP D2

 • Sub-forums:
 •  Lớp D2 - 2020
 •  Lớp D2 - 2019
 •  Lớp D2 - 2018
 •  Lớp D2 - 2017
VĐ: 36
ND: 516
Mới: Bảng điểm New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 ttthuyhang     2022-05-20T03:06:30Z

LỚP D1

 • Sub-forums:
 •  Lớp D1 - 2021
 •  Lớp D1 - 2020
 •  Lớp D1 - 2019
 •  Lớp D1 - 2018
VĐ: 35
ND: 423
 
GIÁO VỤ LỚP RĂNG-HÀM-MẶT
LỚP RHM3

 • Sub-forums:
 •  Lớp RHM3 - 2019
VĐ: 14
ND: 79

LỚP RHM2

 • Sub-forums:
 •  Lớp RHM2 - 2020
 •  Lớp RHM2 - 2019
VĐ: 25
ND: 425

LỚP RHM1 1

 • Sub-forums:
 •  Lớp RHM1 - 2021
 •  Lớp RHM1 - 2020
 •  Lớp RHM1 - 2019
VĐ: 31
ND: 404
Mới: Điểm thi - Phúc tra New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 ltttam     2022-05-23T04:56:42Z
 
KHÓA HỌC ANH VĂN TĂNG CƯỜNG
Thông tin sự kiện và quy định chung về khóa học
Clips, Nội quy, thông báo
VĐ: 3
ND: 3

Lớp Anh văn tăng cường

 • Sub-forums:
 •  Lớp IC1A
 •  Lớp IC1B
 •  Lớp IC1C
 •  Lớp IC2A
 •  Lớp IC2B
 • ...
VĐ: 33
ND: 146

Phương thức đánh giá – Kết quả

VĐ: 3
ND: 3

Đảm bảo chất lượng
Khảo sát SV-GV
VĐ: 1
ND: 1
 
KHÓA HỌC PBL NĂM 1 -2021
VĐ: 0
ND: 0

VĐ: 4
ND: 11
Mới: Nhật ký – TKB New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 ltttam     2021-12-29T14:25:35Z

VĐ: 0
ND: 0

Đảm bảo chất lượng
Khảo sát SV-GV
VĐ: 0
ND: 0
 
HỌC VỤ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME)
Lớp Định hướng chuyên khoa TMH 1
Nơi chính thức cập nhật thông tin của lớp.
VĐ: 3
ND: 3
 
HỎI XOÁY - ĐÁP XOÁY
Về việc học
Nơi giải đáp thắc mắc về vấn đề học vụ của sinh viên.
VĐ: 78
ND: 145

Về CTSV
Nơi giải đáp thắc mắc về hoạt động, rèn luyện, chính sách...
VĐ: 81
ND: 155
 
QUY TRÌNH HỖ TRỢ SV
Quy trình đơn thư SV
Các bước trước-trong-sau một đơn thư.
VĐ: 2
ND: 3

Dành cho tân sinh viên
Hồ sơ nhập học, KTX, BHYT
VĐ: 57
ND: 127
 
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, HỌC BỔNG
Chế độ chính sách
Thực hiện chế độ miễn giảm, vay vốn, trợ cấp.
VĐ: 17
ND: 22

Học bổng khuyến khích học tập
Các thông báo, hướng dẫn, kết quả xét.
VĐ: 9
ND: 30

Học bổng trong nước, doanh nghiệp
Thông báo, tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kết quả xét.
VĐ: 54
ND: 73

Học bổng nước ngoài - Trao đổi SV
Thông báo, tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kết quả xét.
VĐ: 33
ND: 44
 
VẤN ĐỀ ĐƠN LẺ KHÁC
Chủ đề đơn lẻ nhưng thường quy
Điểm RL, đăng ký MH, học phí, SHCD
VĐ: 191
ND: 270

Tổng hợp đó đây
Thông tin tùy chọn, chỉ dành cho SV quan tâm.
VĐ: 127
ND: 159
 
NỘI DUNG CHÍNH VĂN BẢN (SV PHẢI BIẾT)
Quy định học phí
Quy định về học phí, xử lý nợ học phí
VĐ: 6
ND: 10

Quy định điều kiện Tiếng Anh 2
Thi đầu vào, ngưỡng điểm đủ điều kiện học AV1-2-3, chứng chỉ AV được xét tốt nghiệp
VĐ: 9
ND: 10

Quy chế đào tạo và học vụ
Một số nét riêng giữa ngành Y và ngành Dược
VĐ: 33
ND: 34

Quy chế CTSV
Toàn văn nội dung quy chế CTSV
VĐ: 15
ND: 15

Quy định về thi - kiểm tra
Nội quy, hình thức xử lý vi phạm
VĐ: 1
ND: 1

Quy đinh trang phục
Trang phục thực hành, học kỹ năng và thực tập lâm sàng
VĐ: 10
ND: 10

Những văn bản khác
Sv cần tìm hiểu thêm một số văn bản trong mục này.
VĐ: 9
ND: 9
 
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NĂM HỌC
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NĂM HỌC 2021-2022

 • Sub-forums:
 •  Thông tin Hội nghị
 •  Tài liệu Hội nghị và các chủ đề thảo luận
 •  Số liệu thống kê phục vụ thảo luận
 •  Báo cáo sơ kết NH 2020-2021
VĐ: 30
ND: 30

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NĂM HỌC 2020-2021

 • Sub-forums:
 •  Thông tin Hội nghị
 •  Tài liệu Hội nghị và các chủ đề thảo luận
 •  Số liệu thống kê phục vụ thảo luận
 •  Thông tin, văn bản liên quan NH 2020-2021
VĐ: 35
ND: 41
 
HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐÀO TẠO
 
CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN
Những thông tin và sự kiện dành riêng cho Tổ TTTT
Tổ TTTT đăng những thông tin cần phổ biến và trao đổi
VĐ: 0
ND: 0
 
LỄ KHAI GIẢNG - LỄ TỐT NGHIỆP
LỄ KHAI GIẢNG
Thông tin tổ chức lễ Khai giảng
 • Sub-forums:
 •  Lễ Khai giảng 2019
VĐ: 0
ND: 0

LỄ TỐT NGHIỆP
Thông tin tổ chức lễ Tốt nghiệp
 • Sub-forums:
 •  Lễ Tốt nghiệp 2020
 •  Lễ Tốt nghiệp 2019
 •  Lễ Tốt nghiệp 2021
VĐ: 40
ND: 60
 
TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH (DÀNH CHO SV TƯƠNG LAI)
Ngành Y khoa
Điểm nỗi bật, chuẩn đầu ra, môn học
VĐ: 1
ND: 1

Ngành Dược học
Điểm nổi bật, chuẩn đầu ra, môn học
VĐ: 1
ND: 1
 
NỘI QUY
Nội quy học đường
Những điều SV cần tuân thủ khi còn là SV Khoa Y.
VĐ: 1
ND: 2

Nội quy Văn phòng eOffice
Quy định thành viên và chế độ bảo mật
VĐ: 1
ND: 1

Vấn đề đăng nhập eOffice 1
Hỏi đáp khi không thể đăng nhập eOffice
VĐ: 3
ND: 5
 
 •   New Posts
 •   No New Posts
 •   Forum Locked
 Online
149 online, 117 M(s), 32 G(s) for last 240mins
 Gắn kết nhất với eOffice trong 7 ngày.
 Stats
 • 8,026 posts in 1,554 topics in 137 columns.
 • 2022-05-23T15:38:09Z by  ntthao
 • 2,775 members.
 • New user