NỘI DUNG CHÍNH VĂN BẢN (SV PHẢI BIẾT)
Quy định học phí
Quy định về học phí, xử lý nợ học phí
VĐ: 6
ND: 10

Quy định điều kiện Tiếng Anh
Thi đầu vào, ngưỡng điểm đủ điều kiện học AV1-2-3, chứng chỉ AV được xét tốt nghiệp
VĐ: 11
ND: 12

Quy chế đào tạo và học vụ
Một số nét riêng giữa ngành Y và ngành Dược
VĐ: 33
ND: 35

Quy chế CTSV mới
Toàn văn nội dung quy chế CTSV
VĐ: 2
ND: 2

Quy định về thi - kiểm tra
Nội quy, hình thức xử lý vi phạm
VĐ: 14
ND: 14

Quy đinh trang phục
Trang phục thực hành, học kỹ năng và thực tập lâm sàng
VĐ: 10
ND: 10

Những văn bản khác
Sv cần tìm hiểu thêm một số văn bản trong mục này.
VĐ: 9
ND: 9
 
  •   New Posts
  •   No New Posts
  •   Forum Locked
 Online
141 online, 95 M(s), 46 G(s) for last 240mins
 Stats
  • 9,295 posts in 1,854 topics in 177 columns.
  • 2023-01-13T03:15:15Z by  tdkhe
  • 3,215 members.
  • New hnphuoc