Active Topics
Khóa học PBL 2021
 New PostsNhật ký – TKB

 nhphuong  2021-10-04T03:44:07Z

 • Replies: 4
 • Views: 1,034

Last Post by: ltttam   2021-12-29T14:25:35Z
 • Replies: 3
 • Views: 532

Last Post by: ltttam   2021-12-13T02:16:26Z
 New PostsTB -Sự kiện

 nhphuong  2021-10-04T03:44:51Z

 • Replies: 0
 • Views: 228

Last Post by: nhphuong   2021-10-04T03:44:51Z
 New PostsTài liệu học tập – link iLEARN

 nhphuong  2021-10-04T03:44:30Z

 • Replies: 0
 • Views: 254

Last Post by: nhphuong   2021-10-04T03:44:30Z
Lớp Định hướng chuyên khoa TMH
 • Replies: 0
 • Views: 1,652

Last Post by: ltttam   2018-09-17T03:37:21Z
 • Replies: 0
 • Views: 947

Last Post by: hotrosinhvien   2018-08-22T10:55:15Z
 • Replies: 0
 • Views: 1,136

Last Post by: hotrosinhvien   2018-08-16T06:35:41Z
Quy định về thi - kiểm tra
 • Replies: 0
 • Views: 915

Last Post by: phongdaotao   2021-07-31T04:52:58Z
Giao ban đào tạo HKI 2020- 2021
 • Replies: 0
 • Views: 262

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T07:34:12Z
 • Replies: 0
 • Views: 123

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T06:48:07Z
 New PostsMục tiêu cuộc họp

 phongdaotao  2020-12-18T06:43:12Z

 • Replies: 0
 • Views: 83

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T06:43:12Z
 • Replies: 0
 • Views: 130

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T04:44:27Z
Ngành Dược học
 New PostsNét chính của CTĐT Dược học

 hotrosinhvien  2018-06-27T14:00:18Z

 • Replies: 0
 • Views: 1,810

Last Post by: hotrosinhvien   2018-06-27T14:00:18Z
Ngành Y khoa
 • Replies: 0
 • Views: 1,854

Last Post by: tuvantuyensinh   2018-06-19T16:41:34Z
Vấn đề đăng nhập eOffice
 • Replies: 2
 • Views: 2,471

Last Post by: nttruyen   2020-07-06T10:38:59Z
Sticky  New PostsNộp đơn online

 hotrosinhvien  2018-06-24T10:51:19Z

 • Replies: 0
 • Views: 981

Last Post by: hotrosinhvien   2018-06-24T10:51:19Z
 Active Topics
New Posts
No New Posts
Hot Topic (New Posts)
Hot Topic
New Posts (Locked)
No New Posts (Locked)
Announcement (New Posts)
Announcement
Sticky (New Posts)
Sticky
Poll (New Posts)
Poll
Moved