Active Topics
Khóa học PBL 2021
 • Replies: 2
 • Views: 366

Last Post by: ltttam   2021-12-03T19:10:46Z
 New PostsNhật ký – TKB

 nhphuong  2021-10-04T03:44:07Z

 • Replies: 2
 • Views: 446

Last Post by: ltttam   2021-11-26T14:19:31Z
 New PostsTB -Sự kiện

 nhphuong  2021-10-04T03:44:51Z

 • Replies: 0
 • Views: 112

Last Post by: nhphuong   2021-10-04T03:44:51Z
 New PostsTài liệu học tập – link iLEARN

 nhphuong  2021-10-04T03:44:30Z

 • Replies: 0
 • Views: 156

Last Post by: nhphuong   2021-10-04T03:44:30Z
Lớp Định hướng chuyên khoa TMH
 • Replies: 0
 • Views: 1,552

Last Post by: ltttam   2018-09-17T03:37:21Z
 • Replies: 0
 • Views: 921

Last Post by: hotrosinhvien   2018-08-22T10:55:15Z
 • Replies: 0
 • Views: 1,104

Last Post by: hotrosinhvien   2018-08-16T06:35:41Z
Quy định về thi - kiểm tra
 • Replies: 0
 • Views: 774

Last Post by: phongdaotao   2021-07-31T04:52:58Z
Giao ban đào tạo HKI 2020- 2021
 New PostsTài liệu cuộc họp

 phongdaotao  2020-12-21T06:35:03Z

 • Replies: 0
 • Views: 183

Last Post by: phongdaotao   2020-12-21T06:35:03Z
 • Replies: 0
 • Views: 173

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T07:34:12Z
 New PostsThư mời - Thư triệu tập

 phongdaotao  2020-12-18T07:24:13Z

 • Replies: 0
 • Views: 80

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T07:24:13Z
 New PostsPhương tiện đưa đón

 phongdaotao  2020-12-18T07:07:05Z

 • Replies: 0
 • Views: 48

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T07:07:05Z
 • Replies: 0
 • Views: 52

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T06:48:07Z
 New PostsMục tiêu cuộc họp

 phongdaotao  2020-12-18T06:43:12Z

 • Replies: 0
 • Views: 39

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T06:43:12Z
 • Replies: 0
 • Views: 87

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T04:44:27Z
Ngành Dược học
 New PostsNét chính của CTĐT Dược học

 hotrosinhvien  2018-06-27T14:00:18Z

 • Replies: 0
 • Views: 1,709

Last Post by: hotrosinhvien   2018-06-27T14:00:18Z
Ngành Y khoa
 • Replies: 0
 • Views: 1,735

Last Post by: tuvantuyensinh   2018-06-19T16:41:34Z
Vấn đề đăng nhập eOffice
 • Replies: 2
 • Views: 2,132

Last Post by: nttruyen   2020-07-06T10:38:59Z
Sticky  New PostsNộp đơn online

 hotrosinhvien  2018-06-24T10:51:19Z

 • Replies: 0
 • Views: 945

Last Post by: hotrosinhvien   2018-06-24T10:51:19Z
 Active Topics
New Posts
No New Posts
Hot Topic (New Posts)
Hot Topic
New Posts (Locked)
No New Posts (Locked)
Announcement (New Posts)
Announcement
Sticky (New Posts)
Sticky
Poll (New Posts)
Poll
Moved