Active Topics
Khóa học PBL 2021
 New PostsNhật ký – TKB

 nhphuong  2021-10-04T03:44:07Z

 • Replies: 4
 • Views: 1,425

Last Post by: ltttam   2021-12-29T14:25:35Z
 • Replies: 3
 • Views: 770

Last Post by: ltttam   2021-12-13T02:16:26Z
 New PostsTB -Sự kiện

 nhphuong  2021-10-04T03:44:51Z

 • Replies: 0
 • Views: 326

Last Post by: nhphuong   2021-10-04T03:44:51Z
 New PostsTài liệu học tập – link iLEARN

 nhphuong  2021-10-04T03:44:30Z

 • Replies: 0
 • Views: 382

Last Post by: nhphuong   2021-10-04T03:44:30Z
Lớp Định hướng chuyên khoa TMH
 • Replies: 0
 • Views: 1,921

Last Post by: ltttam   2018-09-17T03:37:21Z
 • Replies: 0
 • Views: 1,001

Last Post by: hotrosinhvien   2018-08-22T10:55:15Z
 • Replies: 0
 • Views: 1,206

Last Post by: hotrosinhvien   2018-08-16T06:35:41Z
Quy định về thi - kiểm tra
 • Replies: 0
 • Views: 1,044

Last Post by: phongdaotao   2021-07-31T04:52:58Z
Giao ban đào tạo HKI 2020- 2021
 • Replies: 0
 • Views: 516

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T07:34:12Z
 • Replies: 0
 • Views: 198

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T06:48:07Z
 New PostsMục tiêu cuộc họp

 phongdaotao  2020-12-18T06:43:12Z

 • Replies: 0
 • Views: 155

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T06:43:12Z
 • Replies: 0
 • Views: 197

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T04:44:27Z
Ngành Dược học
 New PostsNét chính của CTĐT Dược học

 hotrosinhvien  2018-06-27T14:00:18Z

 • Replies: 0
 • Views: 2,074

Last Post by: hotrosinhvien   2018-06-27T14:00:18Z
Ngành Y khoa
 • Replies: 0
 • Views: 2,171

Last Post by: tuvantuyensinh   2018-06-19T16:41:34Z
Vấn đề đăng nhập eOffice
 • Replies: 2
 • Views: 2,905

Last Post by: nttruyen   2020-07-06T10:38:59Z
Sticky  New PostsNộp đơn online

 hotrosinhvien  2018-06-24T10:51:19Z

 • Replies: 0
 • Views: 1,046

Last Post by: hotrosinhvien   2018-06-24T10:51:19Z
 Active Topics
New Posts
No New Posts
Hot Topic (New Posts)
Hot Topic
New Posts (Locked)
No New Posts (Locked)
Announcement (New Posts)
Announcement
Sticky (New Posts)
Sticky
Poll (New Posts)
Poll
Moved