Active Topics
Lớp Y2 - 2018
 New PostsKết quả điểm thi - Phúc tra các module

 vktvy  2019-09-06T04:29:40Z - 1 2

 • Replies: 29
 • Views: 3,303

Last Post by: ltttam   2020-09-17T08:09:48Z
 • Replies: 40
 • Views: 5,266

Last Post by: ltttam   2020-09-01T02:26:38Z
 New PostsThời khóa biểu HKII năm học 2019 - 2020  +2

 vktvy  2020-04-26T11:57:06Z - 1 2 3

 • Replies: 41
 • Views: 5,840

Last Post by: ltttam   2020-08-12T03:56:48Z
 • Replies: 28
 • Views: 3,531

Last Post by: ltttam   2020-08-04T02:05:19Z
 New PostsThời khóa biểu HKI năm học 2019 - 2020

 vktvy  2019-09-01T04:23:54Z - 1 2

 • Replies: 29
 • Views: 4,596

Last Post by: vktvy   2020-04-12T09:33:25Z
 • Replies: 0
 • Views: 317

Last Post by: vktvy   2019-09-03T08:24:05Z
 • Replies: 0
 • Views: 661

Last Post by: vktvy   2019-08-14T03:49:26Z
 • Replies: 0
 • Views: 1,373

Last Post by: vktvy   2019-07-26T06:42:20Z
Lớp RHM2
 New PostsDanh sách sinh viên - lịch thi

 nhchanh  2020-08-04T02:02:35Z

 • Replies: 1
 • Views: 102

Last Post by: nhchanh   2020-10-05T03:06:45Z
 New PostsKế hoạch các môn học lớp RHM2

 nhchanh  2020-09-28T03:31:50Z

 • Replies: 0
 • Views: 134

Last Post by: nhchanh   2020-09-28T03:31:50Z
 • Replies: 1
 • Views: 192

Last Post by: nhchanh   2020-08-30T05:43:32Z
 New PostsThông tin đăng ký môn học

 nhchanh  2020-08-04T02:04:47Z

 • Replies: 2
 • Views: 364

Last Post by: nhchanh   2020-08-24T03:59:36Z
 New PostsBảng điểm

 nhchanh  2020-08-24T03:51:47Z

 • Replies: 0
 • Views: 130

Last Post by: nhchanh   2020-08-24T03:51:47Z
 • Replies: 0
 • Views: 114

Last Post by: nhchanh   2020-08-04T01:59:05Z
 New PostsThời khóa biểu cập nhật

 nhchanh  2020-08-04T01:53:54Z

 • Replies: 0
 • Views: 171

Last Post by: nhchanh   2020-08-04T01:53:54Z
Lớp Định hướng chuyên khoa TMH
 • Replies: 0
 • Views: 1,226

Last Post by: ltttam   2018-09-17T03:37:21Z
 • Replies: 0
 • Views: 785

Last Post by: hotrosinhvien   2018-08-22T10:55:15Z
 • Replies: 0
 • Views: 896

Last Post by: hotrosinhvien   2018-08-16T06:35:41Z
Ngành Dược học
 New PostsNét chính của CTĐT Dược học

 hotrosinhvien  2018-06-27T14:00:18Z

 • Replies: 0
 • Views: 1,391

Last Post by: hotrosinhvien   2018-06-27T14:00:18Z
Ngành Y khoa
 • Replies: 0
 • Views: 1,384

Last Post by: tuvantuyensinh   2018-06-19T16:41:34Z
 Active Topics
New Posts
No New Posts
Hot Topic (New Posts)
Hot Topic
New Posts (Locked)
No New Posts (Locked)
Announcement (New Posts)
Announcement
Sticky (New Posts)
Sticky
Poll (New Posts)
Poll
Moved