Active Topics
Lớp Y2 - 2018
 New PostsKết quả điểm thi - Phúc tra các module

 vktvy  2019-09-06T04:29:40Z - 1 2

 • Replies: 29
 • Views: 3,779

Last Post by: ltttam   2020-09-17T08:09:48Z
 • Replies: 40
 • Views: 5,470

Last Post by: ltttam   2020-09-01T02:26:38Z
 New PostsThời khóa biểu HKII năm học 2019 - 2020  +2

 vktvy  2020-04-26T11:57:06Z - 1 2 3

 • Replies: 41
 • Views: 6,048

Last Post by: ltttam   2020-08-12T03:56:48Z
 • Replies: 28
 • Views: 3,674

Last Post by: ltttam   2020-08-04T02:05:19Z
 New PostsThời khóa biểu HKI năm học 2019 - 2020

 vktvy  2019-09-01T04:23:54Z - 1 2

 • Replies: 29
 • Views: 4,702

Last Post by: vktvy   2020-04-12T09:33:25Z
 • Replies: 0
 • Views: 337

Last Post by: vktvy   2019-09-03T08:24:05Z
 • Replies: 0
 • Views: 676

Last Post by: vktvy   2019-08-14T03:49:26Z
 • Replies: 0
 • Views: 1,419

Last Post by: vktvy   2019-07-26T06:42:20Z
Lớp RHM2
 New PostsDanh sách sinh viên - lịch thi

 nhchanh  2020-08-04T02:02:35Z

 • Replies: 1
 • Views: 179

Last Post by: nhchanh   2020-10-05T03:06:45Z
 New PostsKế hoạch các môn học lớp RHM2

 nhchanh  2020-09-28T03:31:50Z

 • Replies: 0
 • Views: 241

Last Post by: nhchanh   2020-09-28T03:31:50Z
 • Replies: 1
 • Views: 271

Last Post by: nhchanh   2020-08-30T05:43:32Z
 New PostsThông tin đăng ký môn học

 nhchanh  2020-08-04T02:04:47Z

 • Replies: 2
 • Views: 431

Last Post by: nhchanh   2020-08-24T03:59:36Z
 New PostsBảng điểm

 nhchanh  2020-08-24T03:51:47Z

 • Replies: 0
 • Views: 196

Last Post by: nhchanh   2020-08-24T03:51:47Z
 • Replies: 0
 • Views: 192

Last Post by: nhchanh   2020-08-04T01:59:05Z
 New PostsThời khóa biểu cập nhật

 nhchanh  2020-08-04T01:53:54Z

 • Replies: 0
 • Views: 325

Last Post by: nhchanh   2020-08-04T01:53:54Z
Lớp Định hướng chuyên khoa TMH
 • Replies: 0
 • Views: 1,288

Last Post by: ltttam   2018-09-17T03:37:21Z
 • Replies: 0
 • Views: 798

Last Post by: hotrosinhvien   2018-08-22T10:55:15Z
 • Replies: 0
 • Views: 935

Last Post by: hotrosinhvien   2018-08-16T06:35:41Z
Ngành Dược học
 New PostsNét chính của CTĐT Dược học

 hotrosinhvien  2018-06-27T14:00:18Z

 • Replies: 0
 • Views: 1,455

Last Post by: hotrosinhvien   2018-06-27T14:00:18Z
Ngành Y khoa
 • Replies: 0
 • Views: 1,447

Last Post by: tuvantuyensinh   2018-06-19T16:41:34Z
 Active Topics
New Posts
No New Posts
Hot Topic (New Posts)
Hot Topic
New Posts (Locked)
No New Posts (Locked)
Announcement (New Posts)
Announcement
Sticky (New Posts)
Sticky
Poll (New Posts)
Poll
Moved