Post a reply
Message:
Security Image:
 Last 10 Posts (In reverse order)

Thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Y

Để chuẩn bị tốt cho thi cuối kỳ bằng hình thức online, phòng Đào tạo gửi thông báo tới các em Sinh viên: "Quy định thi  online đối với sinh viên". Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Đề nghị các em nắm rõ các quy định, chuẩn bị đầy đủ các thiết bị để thực hiện thi online được đảm bảo chất lượng.
UserPostedImage