ltttam
  • Posts: 600
  • Joined: 3/22/2017
Chào các bạn,
Phòng Đào tạo cập nhật lịch thi Kỹ năng Hệ thần kinh và sự đau - Thi Bổ sung cho nhóm 3B 
(Nhóm sinh viên nghỉ do cách ly và SV Trần Khương Duy nghỉ do nhập viện)
- Thời gian thi: 08g30-15/09/2020 (thứ Ba)
- Địa điểm: Phòng HLKNYK

- Danh sách xem tại đây
Trân trọng./.
Users browsing this topic