hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019

Chào các bạn sinh viên Y2018,

Đã có điểm thi lần 2 và tổng hợp module Cơ thể người. Sinh viên xem điểm trên bảng thông báo trước phòng Đào tạo.

Đối với những sinh viên phúc khảo lưu ý: Thời hạn nhận đơn phúc khảo: từ ngày 08/7/2020 - 18/7/2020.

Trân trọng./.

hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019

Chào các bạn sinh viên Y2018,

Đã có điểm phúc tra và bảng điểm tổng hợp môn Nghiên cứu 2 . 

Sinh viên xem điểm trên bảng thông báo trước phòng Đào tạo.

Trân trọng./.

hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019

Chào các bạn sinh viên Y2018,

Đã có điểm thi lần module Hệ hô hấp. Sinh viên xem điểm trên bảng thông báo trước phòng Đào tạo.

Đối với những sinh viên phúc khảo lưu ý: Thời hạn nhận đơn phúc khảo: từ ngày 08/7/2020 - 18/7/2020.

Trân trọng./.

hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019

Chào các bạn sinh viên Y2018,

Đã có điểm thi lần 2 môn Dược lý học đại cương. Sinh viên xem điểm trên bảng thông báo trước phòng Đào tạo.

Đối với những sinh viên phúc khảo lưu ý: Thời hạn nhận đơn phúc khảo: từ ngày 08/7/2020 - 18/7/2020.

Trân trọng./.

hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019
Chào các bạn sinh viên Y2018,

Phòng Đào tạo thông báo đã có điểm phúc tra, điểm điều chỉnh, điểm tổng hợp module Cơ thể người.
Sinh viên xem điểm trên bảng thông báo.

Trân trọng./.
phongdaotao
 • Posts: 108
 • Joined: 8/10/2019
Chào các bạn Y2018,
PĐT thông báo điểm Tổng hợp module Hệ Hô Hấp.
Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.
Trân trọng./.

UserPostedImage
ltttam
 • Posts: 596
 • Joined: 3/22/2017
Chào các bạn Y2018,
PĐT thông báo điểm các môn học như sau:
1. Điểm Tổng hợp module Hệ Tim mạch
2. Điểm Tổng hợp lần 2 môn Dược lý học đại cương
Sinh viên xem chi tiết tại bảng tin
Trân trọng./.
ltttam
 • Posts: 596
 • Joined: 3/22/2017
Chào các bạn Y2018,

Phòng Đào tạo thông báo bảng điểm cuối kỳ Hệ niệu và CB nội môi như sau:

1. Bảng điểm SV xem tại bảng tin

2. Thời hạn nhận đơn phúc khảo: từ ngày 01/9/2020 - 11/9/2020

Trân trọng./.

ntblinh
 • Posts: 547
 • Joined: 2/19/2019
Chào các bạn,

Đã có điểm CK Hệ thần kinh & sự đau
Chi tiết xem TẠI ĐÂY
Thời gian nhận phúc tra: 15/09-25/09/20.
Trân trọng./.
ltttam
 • Posts: 596
 • Joined: 3/22/2017
Chào các bạn,

Hiện đã có bảng điểm cuối kỳ module Hệ Thần kinh và Sự đau Y2018.

Thời hạn nhận đơn phúc khảo: từ ngày 15/9/2020 - 25/9/2020.

Sinh viên xem điểm tại bảng tin.

Trân trọng./.

Users browsing this topic