nhchanh
  • Posts: 349
  • Joined: 1/3/2019

Chào các em sinh viên RHM2,

 

Các em xem thông tin về nội dung các môn học sẽ triển khai trong năm học

 

TẠI ĐÂY

 

Chúc các em học tốt.

Trân trọng./.

 

Sponsor
Users browsing this topic