phongdaotao
  • Posts: 182
  • Joined: 8/10/2019
Kính gửi Quý Thầy Cô
Sau đây là thư triệu tập Họp giao ban đào tạo Khoa Y (xin vui lòng xem file TẠI ĐÂY).
- Thời gian: 08:00-11:30, thứ Ba, ngày 22/12/2020.
- Địa điểm: P.617, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM.
Kính mong Quý Thầy Cô sắp xếp thời gian đến tham dự
Quý Thầy Cô có nhu cầu sử dụng xe đưa đón tại địa điểm Hồ Con Rùa, vui lòng phúc đáp đến email tchc@medvnu.edu.vn trước ngày 20/12/2020 để xe đưa đón được sắp xếp chu đáo.
Trường hợp, Qúy Thầy Cô không tham dự được vui lòng phản hồi qua email tchc@medvnu.edu.vn trước ngày 21/12/2020 (để Phòng kịp thời tổng hợp và trình Ban Chủ nhiệm) và nêu rõ lý do đồng thời gửi giấy xác nhận MẪU TẠI ĐÂY của Lãnh đạo Bộ môn, Phòng, Ban chức năng về P.TCHC.
Trân trọng./.

UserPostedImage
Sponsor
Users browsing this topic