vktvy
 • Posts: 131
 • Joined: 2/19/2019

Chào các em sinh viên Y2018,

Phòng Đào tạo công bố TKB giảng dạy trực tuyến module Hệ tiêu hóa qua hệ thống trực tuyến

Thời gian triển khai: Từ ngày 27/04/2020

Sinh viên xem TKB chi tiết XEM TẠI ĐÂY

Trân trọng./.

Sponsor
vktvy
 • Posts: 131
 • Joined: 2/19/2019

Chào các em sinh viên Y2018,

Nhận được thông tin ĐPV, Phòng Đào tạo thông báo TKB giảng dạy trực tuyến module Hệ tiêu hóa qua hệ thống trực tuyến được điều chỉnh

Sinh viên xem TKB chi tiết XEM TẠI ĐÂY

Trân trọng./.

hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019

Chào các em sinh viên Y2018,

Nhận được thông tin ĐPV, Phòng Đào tạo thông báo TKB giảng dạy module Hệ tim mạch .

Sinh viên xem TKB chi tiết Xem tại đây

hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019
Chào các bạn Y2018.

Thời khoá biểu module Hệ tim mạch triển khai từ 18/5 - 05/6/2020 có thay đổi lịch ngày 18/5 và 19/5.
Nhóm 3 học KN: Khám tim mạch - P.HLKN - BS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung (sáng 19/5 sẽ chuyển sang sáng 18/5).
Các ngày, nhóm còn lại bình thường như TKB đã công bố trước đó.

Trân trọng./.
hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019

Chào các bạn Y2018,

Phòng Đào tạo cập nhật TKB Hệ tim mạch (14/5/2020).

Các bạn sinh viên xem và cập nhật lịch mới của Hệ tim mạch Xem tại đây

Trân trọng

hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019

Chào các bạn Y2018,

 

Phòng Đào tạo cập nhật TKB module Hệ tim mạch (18/5/2020).

 Các bạn sinh viên xem và cập nhật lịch mới của module Hệ tim mạch Xem tại đây.

 Trân trọng./.

hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019
Chào các bạn sinh viên Y2018,

Phòng Đào tạo thông báo về sự thay đổi TKB module Hệ tim mạch sáng thứ 4 (20/5/2020), cụ thể:
- Nhóm 3+4 sẽ học TT Mô - ThS.BS Nguyễn Quốc Dũng và BS Phan Thanh Tiến (P404, Nhà C22 
Trường ĐHKHTN)  thay vì TTGP như trong TKB đã ghi.

Trân trọng./.
hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019

Chào các bạn sinh viên Y2018,

 

Phòng Đào tạo cập nhật TKB và danh sách sinh viên module Nghiên cứu 2.

Module này sẽ học online trên Microsoft Teams vào sáng chiều T7, CN (23/5; 24/5; 30/5; 31/5)

- Danh sách sinh viên Xem tại đây

- TKB module NC2 Xem tại đây

hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019

Chào các bạn sinh viên Y2018,

Phòng Đào tạo cập nhật TKB và danh sách nhóm học PBL module Hệ tim mạch.

- Danh sách nhóm Xem tại đây

- TKB PBL module HTM Xem tại đây

Trân trọng./.

hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019

Chào các bạn sinh viên Y2018.

Để kế hoạch đi thực tập lâm sàng module Hệ tim mạch tại bệnh viên thuận lợi. Phòng Đào tạo cập nhật thông tin giảng viên, cán bộ liên hệ tại bệnh viện để sinh viên nắm rõ thông tin:

1. Bệnh viện Quận Thủ Đức Xem tại đây

2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức Xem tại đây

Trân trọng ./.

hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019

Chào các bạn sinh viên Y2018,

Phòng Đào tạo cập nhật TKB module Hệ hô hấp HKII (2019-2020): Thời gian triển khai: 06/6/2020 - 19/6/2020  Xem tại đây

Trân trọng./.

hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019
Chào các bạn sinh viên Y2018,

Phòng Đào tạo cập nhật TKB module Hệ hô hấp (lần 1, 28/5)
Trân trọng./.
hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019
Chào các bạn sinh viên Y2018,
Phòng Đào tạo cập nhật TKB module Hệ hô hấp (08/6/2020)

Trân trọng./.
hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019

Chào các bạn sinh viên Y2018,

Phòng Đào tạo cập nhật danh sách phòng học PBL (1,2) module Hệ hô hấp, cụ thể như sau:

1. Nhóm 1 - Phòng 716

2. Nhóm 2 - Phòng 719

3. Nhóm 3 - Phòng 717

4. Nhóm 4 - Phòng 617

5. Nhóm 5 - Phòng 718

6. Nhóm 6 - Phòng 515B

7. Nhóm 7 - Phòng 508

8. Nhóm 8 - Phòng 720

* Lưu ý: Thành viên các nhóm theo như danh sách đã công bố trước đó. Chỉ thay đổi phòng học và giảng viên.

Trân trọng./.

hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019
Chào các bạn sinh viên Y2018,
Do có sự trùng lịch giữa các nhóm nên Phòng Đào tạo cập nhật TKB module Hệ hô hấp (09/6/2020)

Trân trọng./.
hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019
Chào các bạn sinh viên Y2018,
Phòng Đào tạo cập nhật danh sách học PBL module Hệ hô hấp (09/6/2020)

Trân trọng./.
hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019
Chào các bạn sinh viên Y2018
Phòng Đào tạo cập nhật thời khoá biểu module Hệ hô hấp (13g30, 09/6/2020)

Trân trọng./
hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019
Chào các bạn sinh viên Y2018.
Phòng Đào tạo cập nhật TKB module Hệ tiêu hoá (Xem tại đây)

Trân trọng./.
hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019

Chào các bạn sinh viên Y2018.

Phòng Đào tạo cập nhật TKB module Hệ tiêu hoá (19/6)

Xem tại đây

Trân trọng./.

hqthinh
 • Posts: 71
 • Joined: 10/8/2019

Chào các bạn sinh viên Y2018,

Phòng Đào tạo cập nhật TKB module Hệ tiêu hoá (24/6) Xem tại đây

Trân trọng./.

 

Users browsing this topic