ntblinh
  • Posts: 547
  • Joined: 2/19/2019
Chào các bạn SVY2018,
Theo kế hoạch, tuần tới sẽ triển khai Module Hệ nội tiết & Chuyển hóa.
Sau đây là Teams code của lớp trực tuyến Microsoft Teams module này dhc4odu
Đúng 7g50 ngày mai 10/08/20 sẽ khóa Team. SV nào không tham gia Teams xem như vắng học.
Trân trọng./.
ltttam
  • Posts: 596
  • Joined: 3/22/2017
Chào các bạn sinh viên Y2018,
BĐP module cập nhật TKB module Hệ Nội tiết và chuyển hóa.
Nội dung cập nhật trên TKB đối với nhóm SV 3B
- 19/08/2020 - Lịch học bù Thực tập Mô - thuộc module Hệ Thần kinh và sự đau cho nhóm 3B - Cách ly do dịch Covid
- Đối với lịch thi Kỹ năng dự kiến sẽ tổ chức 11/09/2020
Trân trọng./.
Users browsing this topic