nhchanh
  • Posts: 349
  • Joined: 1/3/2019
Chào các em sinh viên RHM2,


Các em xem thông tin được cập nhật dưới đây để theo kịp tiến độ học tập.

Chúc các em học tốt.


Trân trọng./.

Sponsor
nhchanh
  • Posts: 349
  • Joined: 1/3/2019

Chào các em sinh viên RHM2,


 

Các em xem thông tin về chia nhóm học tập Hệ tim mạch. 

 

 

Chúc các em học tốt.

 

 

Trân trọng./.
Users browsing this topic