hotrosinhvien
  • Posts: 429
  • Joined: 6/6/2018

HÔNG BÁO

Về việc nghiêm túc thực hiện tài khoản đăng nhập và cập nhật thông tin từ văn phòng e-Office

Sinh viên cần lưu ý để cập nhật thông tin kịp thời cũng như tránh ảnh hưởng đến quyền lợi:

1. Dùng tài khoản của chính mình do Khoa Y cung cấp(@medvnu.edu.vn) để đăng nhập vào Văn phòng e-Office. Theo đó sinh viên xác nhận quyền và trách nhiệm của mình với Khoa theo quy chế Công tác sinh viên và quy chế Đào tạo.

2. Trong trường hợp tài khoản không đăng nhập được sinh viên vui lòng gửi phản hồi vào Email: hotrosinhvien@medvnu.edu.vn để được hỗ trợ.

3. Những trường hợp sinh viên không thực hiện đúng theo quy định thông báo số:131/TB-ĐT&CTSVngày 27/9/2018 về việc chuyển đổi tài khoản e-Office của sinh viên các lớpY2013, Y2014, Y2015, Y2016 và D2016 của Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, dẫn đến việc không thể đăng nhập vào Văn phòng e-Office. Sinh viên vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

- Làm bản tường trình và đơn xin cấp lại mật khẩu e-Office (viết tay).

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên.

- Thời gian từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đề nghị sinh viên thực hiện đúng quy định. Sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Mọi thắc mắc vui lòng gửi về mục “Hỏi Xoáy – Đáp Xoáy”.

Chúc các bạn học thật tốt./.

Sponsor
Users browsing this topic