Active Topics
Khóa học PBL 2021
 New PostsNhật ký – TKB

 nhphuong  2021-10-04T03:44:07Z

 • Replies: 4
 • Views: 2,470

Last Post by: ltttam   2021-12-29T14:25:35Z
 • Replies: 3
 • Views: 1,358

Last Post by: ltttam   2021-12-13T02:16:26Z
 New PostsTB -Sự kiện

 nhphuong  2021-10-04T03:44:51Z

 • Replies: 0
 • Views: 705

Last Post by: nhphuong   2021-10-04T03:44:51Z
 New PostsTài liệu học tập – link iLEARN

 nhphuong  2021-10-04T03:44:30Z

 • Replies: 0
 • Views: 788

Last Post by: nhphuong   2021-10-04T03:44:30Z
Lớp Định hướng chuyên khoa TMH
 • Replies: 0
 • Views: 2,426

Last Post by: ltttam   2018-09-17T03:37:21Z
 • Replies: 0
 • Views: 1,208

Last Post by: hotrosinhvien   2018-08-22T10:55:15Z
 • Replies: 0
 • Views: 1,492

Last Post by: hotrosinhvien   2018-08-16T06:35:41Z
Quy định về chuẩn tiếng Anh
 New PostsTHÔNG BÁO - TIN TỨC

 tnhtruong  2024-03-20T06:46:46Z

 • Replies: 5
 • Views: 508

Last Post by: tnhtruong   2024-06-25T03:21:50Z
 New PostsQUY ĐỊNH NGOẠI NGỮ

 tnhtruong  2024-03-20T06:58:56Z

 • Replies: 1
 • Views: 310

Last Post by: tnhtruong   2024-03-20T07:14:14Z
 • Replies: 0
 • Views: 691

Last Post by: tnhtruong   2024-03-20T06:50:38Z
Quy định về thi - kiểm tra
 • Replies: 0
 • Views: 1,423

Last Post by: phongdaotao   2021-07-31T04:52:58Z
Giao ban đào tạo HKI 2020- 2021
 • Replies: 0
 • Views: 1,037

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T07:34:12Z
 • Replies: 0
 • Views: 573

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T06:48:07Z
 New PostsMục tiêu cuộc họp

 phongdaotao  2020-12-18T06:43:12Z

 • Replies: 0
 • Views: 502

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T06:43:12Z
 • Replies: 0
 • Views: 558

Last Post by: phongdaotao   2020-12-18T04:44:27Z
Ngành Dược học
 New PostsNét chính của CTĐT Dược học

 hotrosinhvien  2018-06-27T14:00:18Z

 • Replies: 0
 • Views: 2,513

Last Post by: hotrosinhvien   2018-06-27T14:00:18Z
Ngành Y khoa
 • Replies: 0
 • Views: 2,631

Last Post by: tuvantuyensinh   2018-06-19T16:41:34Z
Vấn đề đăng nhập eOffice
 • Replies: 2
 • Views: 3,569

Last Post by: nttruyen   2020-07-06T10:38:59Z
Sticky  New PostsNộp đơn online

 hotrosinhvien  2018-06-24T10:51:19Z

 • Replies: 0
 • Views: 1,314

Last Post by: hotrosinhvien   2018-06-24T10:51:19Z
 Active Topics
New Posts
No New Posts
Hot Topic (New Posts)
Hot Topic
New Posts (Locked)
No New Posts (Locked)
Announcement (New Posts)
Announcement
Sticky (New Posts)
Sticky
Poll (New Posts)
Poll
Moved