phongdaotao
  • Posts: 531
  • Joined: 8/10/2019
1. Chủ trì Hội nghị: Ban Chủ nhiệm Khoa Y
2. Đơn vị phối hợp thực hiện: Lãnh đạo các phòng, ban chức năng.
3. Thành phần tham dự:
-Lãnh đạo các Bộ môn/ Trung tâm;
-Trưởng/Phó Ban điều phối module;
-Lãnh đạo các phòng ban chức năng/ đơn vị liên quan;
-Giảng viên cơ hữu Khoa Y;
-Kỹ thuật viên/Điều dưỡng;
-Chuyên viên chuyên trách đào tạo.


UserPostedImage
Sponsor
Users browsing this topic