THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Thông báo mới nhất trong tuần
Sẽ lưu theo chủ đề sau 7 ngày.
VĐ: 159
ND: 165

Lễ tốt nghiệp 2023 2
Thông tin tổ chức lễ Tốt nghiệp
VĐ: 9
ND: 9

Tân sinh viên 2023 3
SV trúng tuyển năm 2023 đọc kỹ và thực hiện nghiêm túc.
VĐ: 25
ND: 27

Tập huấn kiến thức, KN phòng,chống dịch Covid-19

VĐ: 5
ND: 5
 
HỌC VỤ CÁC LỚP Y
LỚP Y6

 • Sub-forums:
 •  LỚP Y6-2018
 •  Lớp Y6 - 2017C
 •  Lớp Y6 - 2017
 •  Lớp Y6 - Y2016
 •  Lớp Y6 - 2015
 • ...
VĐ: 80
ND: 848
Mới: Đăng ký Môn học _ Học phí New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 ptbnga     2023-09-20T02:05:57Z

LỚP Y5

 • Sub-forums:
 •  LỚP Y5-2019
 •  Lớp Y5 - 2018
 •  Lớp YC5 - YC2017
 •  Lớp Y5 - Y2017
 •  Lớp Y5 - 2016
 • ...
VĐ: 117
ND: 697
Mới: Y5_Y2019_Lâm sàng Lao New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 ptbnga     2023-09-25T04:56:48Z

LỚP Y4

 • Sub-forums:
 •  LỚP Y4-2020
 •  Lớp Y4 - Y2019
 •  Lớp Y4 - Y2018
 •  Lớp YC4 - 2017
 •  Lớp Y4 - 2017
 • ...
VĐ: 120
ND: 812
Mới: Y4_Nhật ký lâm sàng Nội 1 New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 ptbnga     2023-09-27T03:23:45Z

LỚP Y3

 • Sub-forums:
 •  LỚP Y3-2021
 •  Lớp Y3 - 2020
 •  Lớp Y3 - 2019
 •  Lớp Y3 - 2018
 •  Lớp Y3 - 2017
 • ...
VĐ: 77
ND: 577
Mới: NHẬT KÝ MODULE New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 ttthuyhang     2023-09-13T07:45:59Z

LỚP Y2

 • Sub-forums:
 •  LỚP Y2-2022
 •  Lớp Y2 - 2021
 •  Lớp Y2 - 2020
 •  Lớp Y2 - 2019
 •  Lớp Y2 - 2018
 • ...
VĐ: 93
ND: 774

LỚP Y1

 • Sub-forums:
 •  LỚP Y1-2023
 •  Lớp Y1 - 2022
 •  Lớp Y1 - 2021
 •  Lớp Y1 - 2020
 •  Lớp Y1 - 2019
 • ...
VĐ: 88
ND: 738
Mới: THÔNG BÁO QUAN TRỌNG New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 ttthuyhang     2023-09-06T02:46:29Z
 
HỌC VỤ CÁC LỚP DƯỢC
Lớp D5

 • Sub-forums:
 •  LỚP D5-2019
 •  Lớp D5 - 2018
 •  Lớp D5 - 2017
 •  Lớp D5 - 2016
VĐ: 46
ND: 540

LỚP D4

 • Sub-forums:
 •  LỚP D4-2020
 •  Lớp D4 - 2019
 •  Lớp D4 - 2018
 •  Lớp D4 - 2017
 •  Lớp D4 - 2016
 • ...
VĐ: 48
ND: 610

LỚP D3

 • Sub-forums:
 •  LỚP D3-2021
 •  Lớp D3 - 2020
 •  Lớp D3 - 2019
 •  Lớp D3 - 2018
 •  Lớp D3 - 2017
 • ...
VĐ: 48
ND: 661

LỚP D2

 • Sub-forums:
 •  LỚP D2-2022
 •  Lớp D2 - 2021
 •  Lớp D2 - 2020
 •  Lớp D2 - 2019
 •  Lớp D2 - 2018
 • ...
VĐ: 50
ND: 645

LỚP D1

 • Sub-forums:
 •  LỚP D1-2023
 •  Lớp D1 - 2022
 •  Lớp D1 - 2021
 •  Lớp D1 - 2020
 •  Lớp D1 - 2019
 • ...
VĐ: 49
ND: 513
 
HỌC VỤ CÁC LỚP RĂNG HÀM MẶT
LỚP RHM5

 • Sub-forums:
 •  LỚP RHM5-2019
VĐ: 6
ND: 7

LỚP RHM4

 • Sub-forums:
 •  LỚP RHM4-2020
 •  Lớp RHM4 - 2019
VĐ: 15
ND: 101

LỚP RHM3

 • Sub-forums:
 •  LỚP RHM3-2021
 •  Lớp RHM3 - 2020
 •  Lớp RHM3 - 2019
VĐ: 27
ND: 212

LỚP RHM2

 • Sub-forums:
 •  LỚP RHM2-2022
 •  Lớp RHM2 - 2021
 •  Lớp RHM2 - 2020
 •  Lớp RHM2 - 2019
VĐ: 39
ND: 556

LỚP RHM1

 • Sub-forums:
 •  LỚP RHM1-2023
 •  Lớp RHM1 - 2022
 •  Lớp RHM1 - 2021
 •  Lớp RHM1 - 2020
 •  Lớp RHM1 - 2019
 • ...
VĐ: 47
ND: 528
 
HỌC VỤ LỚP Y HỌC CỔ TRUYỀN
LỚP YHCT2

 • Sub-forums:
 •  LỚP YHCT2-2022
VĐ: 5
ND: 8

LỚP YHCT1

 • Sub-forums:
 •  LỚP YHCT1-2023
 •  LỚP YHCT1-2022
VĐ: 27
ND: 187
 
HỌC VỤ LỚP ĐIỀU DƯỠNG
LỚP ĐD2

 • Sub-forums:
 •  LỚP ĐD2-2022
VĐ: 5
ND: 8

LỚP ĐD1

 • Sub-forums:
 •  LỚP ĐD1-2023
 •  LỚP ĐD1-2022
VĐ: 17
ND: 91
 
KHÓA HỌC ANH VĂN TĂNG CƯỜNG NĂM 2022 -2023
Lớp Anh văn tăng cường HK2 - 2023

 • Sub-forums:
 •  Lớp IC3A
 •  Lớp IC3B
 •  Lớp IC3C
VĐ: 12
ND: 23
 
KHÓA HỌC PBL NĂM 1 -2021
VĐ: 0
ND: 0

VĐ: 4
ND: 11
Mới: Nhật ký – TKB New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 ltttam     2021-12-29T14:25:35Z

VĐ: 0
ND: 0

Đảm bảo chất lượng
Khảo sát SV-GV
VĐ: 0
ND: 0
 
HỌC VỤ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME)
Lớp Định hướng chuyên khoa TMH
Nơi chính thức cập nhật thông tin của lớp.
VĐ: 3
ND: 3
 
HỎI XOÁY - ĐÁP XOÁY
Về việc học
Nơi giải đáp thắc mắc về vấn đề học vụ của sinh viên.
VĐ: 78
ND: 145

Về CTSV
Nơi giải đáp thắc mắc về hoạt động, rèn luyện, chính sách...
VĐ: 83
ND: 157
 
QUY TRÌNH HỖ TRỢ SV
Quy trình đơn thư SV
Các bước trước-trong-sau một đơn thư.
VĐ: 2
ND: 3

Dành cho tân sinh viên
Hồ sơ nhập học, KTX, BHYT
 • Sub-forums:
 •  Tân sinh viên 2022
 •  Tân sinh viên 2021
VĐ: 80
ND: 187
 
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, HỌC BỔNG
Chế độ chính sách
Thực hiện chế độ miễn giảm, vay vốn, trợ cấp.
VĐ: 19
ND: 24

Học bổng khuyến khích học tập
Các thông báo, hướng dẫn, kết quả xét.
VĐ: 9
ND: 30

Học bổng trong nước, doanh nghiệp
Thông báo, tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kết quả xét.
VĐ: 57
ND: 76

Học bổng nước ngoài - Trao đổi SV
Thông báo, tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kết quả xét.
VĐ: 36
ND: 47
 
VẤN ĐỀ ĐƠN LẺ KHÁC
Chủ đề đơn lẻ nhưng thường quy
Điểm RL, đăng ký MH, học phí, SHCD
VĐ: 202
ND: 281

Tổng hợp đó đây
Thông tin tùy chọn, chỉ dành cho SV quan tâm.
VĐ: 136
ND: 169
 
NỘI DUNG CHÍNH VĂN BẢN (SV PHẢI BIẾT)
Quy định học phí
Quy định về học phí, xử lý nợ học phí
VĐ: 6
ND: 10

Quy chế đào tạo và học vụ
Một số nét riêng giữa ngành Y và ngành Dược
VĐ: 33
ND: 35

Quy chế CTSV mới
Toàn văn nội dung quy chế CTSV
VĐ: 2
ND: 2

Quy định về thi - kiểm tra
Nội quy, hình thức xử lý vi phạm
VĐ: 4
ND: 4

Quy đinh trang phục
Trang phục thực hành, học kỹ năng và thực tập lâm sàng
VĐ: 10
ND: 10

Những văn bản khác
Sv cần tìm hiểu thêm một số văn bản trong mục này.
VĐ: 9
ND: 9
 
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NĂM HỌC
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NĂM HỌC 2022-2023

VĐ: 15
ND: 15

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NĂM HỌC 2021-2022

 • Sub-forums:
 •  Thông tin Hội nghị
 •  Tài liệu Hội nghị và các chủ đề thảo luận
 •  Số liệu thống kê phục vụ thảo luận
 •  Báo cáo sơ kết NH 2020-2021
VĐ: 30
ND: 30

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NĂM HỌC 2020-2021

 • Sub-forums:
 •  Thông tin Hội nghị
 •  Tài liệu Hội nghị và các chủ đề thảo luận
 •  Số liệu thống kê phục vụ thảo luận
 •  Thông tin, văn bản liên quan NH 2020-2021
VĐ: 35
ND: 41
 
HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐÀO TẠO
 
CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN
Những thông tin và sự kiện dành riêng cho Tổ TTTT
Tổ TTTT đăng những thông tin cần phổ biến và trao đổi
VĐ: 1
ND: 1
 
LỄ KHAI GIẢNG - LỄ TỐT NGHIỆP
LỄ KHAI GIẢNG
Thông tin tổ chức lễ Khai giảng
 • Sub-forums:
 •  Lễ Khai giảng 2019
VĐ: 0
ND: 0

LỄ TỐT NGHIỆP
Thông tin tổ chức lễ Tốt nghiệp
 • Sub-forums:
 •  Lễ Tốt nghiệp 2020
 •  Lễ Tốt nghiệp 2019
 •  Lễ Tốt nghiệp 2021
 •  Lễ tốt nghiệp 2022
VĐ: 49
ND: 85
 
TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH (DÀNH CHO SV TƯƠNG LAI)
Ngành Y khoa
Điểm nỗi bật, chuẩn đầu ra, môn học
VĐ: 1
ND: 1

Ngành Dược học
Điểm nổi bật, chuẩn đầu ra, môn học
VĐ: 1
ND: 1
 
NỘI QUY
Nội quy học đường
Những điều SV cần tuân thủ khi còn là SV Khoa Y.
VĐ: 1
ND: 2

Nội quy Văn phòng eOffice
Quy định thành viên và chế độ bảo mật
VĐ: 1
ND: 1

Vấn đề đăng nhập eOffice
Hỏi đáp khi không thể đăng nhập eOffice
VĐ: 3
ND: 5
 
 •   New Posts
 •   No New Posts
 •   Forum Locked