THÔNG BÁO - CẦN BIẾT
Thông báo mới nhất trong tuần
Sẽ lưu theo chủ đề sau 7 ngày.
VĐ: 236
ND: 246

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NĂM HỌC 2024-2025

VĐ: 6
ND: 6

Tập huấn kiến thức, KN phòng,chống dịch Covid-19

VĐ: 5
ND: 5
 
HỌC VỤ CÁC LỚP Y
LỚP Y6

 • Sub-forums:
 •  LỚP Y6-2018
 •  Lớp Y6 - 2017C
 •  Lớp Y6 - 2017
 •  Lớp Y6 - Y2016
 •  Lớp Y6 - 2015
 • ...
VĐ: 84
ND: 925

LỚP Y5

 • Sub-forums:
 •  LỚP Y5-2019
 •  Lớp Y5 - 2018
 •  Lớp YC5 - YC2017
 •  Lớp Y5 - Y2017
 •  Lớp Y5 - 2016
 • ...
VĐ: 121
ND: 735

LỚP Y4

 • Sub-forums:
 •  LỚP Y4-2020
 •  Lớp Y4 - Y2019
 •  Lớp Y4 - Y2018
 •  Lớp YC4 - 2017
 •  Lớp Y4 - 2017
 • ...
VĐ: 125
ND: 847

LỚP Y3

 • Sub-forums:
 •  LỚP Y3-2021
 •  Lớp Y3 - 2020
 •  Lớp Y3 - 2019
 •  Lớp Y3 - 2018
 •  Lớp Y3 - 2017
 • ...
VĐ: 78
ND: 592

LỚP Y2

 • Sub-forums:
 •  LỚP Y2-2022
 •  Lớp Y2 - 2021
 •  Lớp Y2 - 2020
 •  Lớp Y2 - 2019
 •  Lớp Y2 - 2018
 • ...
VĐ: 94
ND: 789

LỚP Y1

 • Sub-forums:
 •  LỚP Y1-2023
 •  Lớp Y1 - 2022
 •  Lớp Y1 - 2021
 •  Lớp Y1 - 2020
 •  Lớp Y1 - 2019
 • ...
VĐ: 94
ND: 756
Mới: ĐIỂM NĂM HỌC 2023-2024 New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 ttthuyhang     2024-07-16T06:31:13Z
 
HỌC VỤ CÁC LỚP DƯỢC
Lớp D5 1

 • Sub-forums:
 •  LỚP D5-2019
 •  Lớp D5 - 2018
 •  Lớp D5 - 2017
 •  Lớp D5 - 2016
VĐ: 50
ND: 602

LỚP D4

 • Sub-forums:
 •  LỚP D4-2020
 •  Lớp D4 - 2019
 •  Lớp D4 - 2018
 •  Lớp D4 - 2017
 •  Lớp D4 - 2016
 • ...
VĐ: 49
ND: 654

LỚP D3

 • Sub-forums:
 •  LỚP D3-2021
 •  Lớp D3 - 2020
 •  Lớp D3 - 2019
 •  Lớp D3 - 2018
 •  Lớp D3 - 2017
 • ...
VĐ: 49
ND: 707

LỚP D2

 • Sub-forums:
 •  LỚP D2-2022
 •  Lớp D2 - 2021
 •  Lớp D2 - 2020
 •  Lớp D2 - 2019
 •  Lớp D2 - 2018
 • ...
VĐ: 50
ND: 690

LỚP D1

 • Sub-forums:
 •  LỚP D1-2023
 •  Lớp D1 - 2022
 •  Lớp D1 - 2021
 •  Lớp D1 - 2020
 •  Lớp D1 - 2019
 • ...
VĐ: 50
ND: 550
 
HỌC VỤ CÁC LỚP RĂNG HÀM MẶT
LỚP RHM5

 • Sub-forums:
 •  LỚP RHM5-2019
VĐ: 6
ND: 29

LỚP RHM4

 • Sub-forums:
 •  LỚP RHM4-2020
 •  Lớp RHM4 - 2019
VĐ: 15
ND: 133

LỚP RHM3

 • Sub-forums:
 •  LỚP RHM3-2021
 •  Lớp RHM3 - 2020
 •  Lớp RHM3 - 2019
VĐ: 28
ND: 237

LỚP RHM2

 • Sub-forums:
 •  LỚP RHM2-2022
 •  Lớp RHM2 - 2021
 •  Lớp RHM2 - 2020
 •  Lớp RHM2 - 2019
VĐ: 40
ND: 588

LỚP RHM1

 • Sub-forums:
 •  LỚP RHM1-2023
 •  Lớp RHM1 - 2022
 •  Lớp RHM1 - 2021
 •  Lớp RHM1 - 2020
 •  Lớp RHM1 - 2019
 • ...
VĐ: 47
ND: 560
 
HỌC VỤ LỚP Y HỌC CỔ TRUYỀN
LỚP YHCT2

 • Sub-forums:
 •  LỚP YHCT2-2022
VĐ: 5
ND: 41

LỚP YHCT1

 • Sub-forums:
 •  LỚP YHCT1-2023
 •  LỚP YHCT1-2022
VĐ: 27
ND: 212
 
HỌC VỤ LỚP ĐIỀU DƯỠNG
LỚP ĐD2

 • Sub-forums:
 •  LỚP ĐD2-2022
VĐ: 10
ND: 67

LỚP ĐD1

 • Sub-forums:
 •  LỚP ĐD1-2023
 •  LỚP ĐD1-2022
VĐ: 19
ND: 142
 
KHÓA HỌC ANH VĂN TĂNG CƯỜNG NĂM 2022 -2023
Lớp Anh văn tăng cường HK2 - 2023

 • Sub-forums:
 •  Lớp IC3A
 •  Lớp IC3B
 •  Lớp IC3C
VĐ: 12
ND: 23
 
KHÓA HỌC PBL NĂM 1 -2021
VĐ: 0
ND: 0

VĐ: 4
ND: 11
Mới: Nhật ký – TKB New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 ltttam     2021-12-29T14:25:35Z

VĐ: 0
ND: 0

Đảm bảo chất lượng
Khảo sát SV-GV
VĐ: 0
ND: 0
 
HỌC VỤ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME)
Lớp Định hướng chuyên khoa TMH
Nơi chính thức cập nhật thông tin của lớp.
VĐ: 3
ND: 3
 
HỎI XOÁY - ĐÁP XOÁY
Về việc học
Nơi giải đáp thắc mắc về vấn đề học vụ của sinh viên.
VĐ: 78
ND: 145

Về CTSV
Nơi giải đáp thắc mắc về hoạt động, rèn luyện, chính sách...
VĐ: 83
ND: 157
 
QUY TRÌNH HỖ TRỢ SV
Quy trình đơn thư SV
Các bước trước-trong-sau một đơn thư.
VĐ: 2
ND: 3

Dành cho tân sinh viên
Hồ sơ nhập học, KTX, BHYT
 • Sub-forums:
 •  Tân sinh viên 2023
 •  Tân sinh viên 2022
 •  Tân sinh viên 2021
VĐ: 114
ND: 226
 
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, HỌC BỔNG
Chế độ chính sách
Thực hiện chế độ miễn giảm, vay vốn, trợ cấp.
VĐ: 19
ND: 24

Học bổng khuyến khích học tập
Các thông báo, hướng dẫn, kết quả xét.
VĐ: 9
ND: 30

Học bổng trong nước, doanh nghiệp
Thông báo, tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kết quả xét.
VĐ: 57
ND: 76

Học bổng nước ngoài - Trao đổi SV
Thông báo, tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kết quả xét.
VĐ: 36
ND: 47
 
VẤN ĐỀ ĐƠN LẺ KHÁC
Chủ đề đơn lẻ nhưng thường quy
Điểm RL, đăng ký MH, học phí, SHCD
VĐ: 202
ND: 281

Tổng hợp đó đây
Thông tin tùy chọn, chỉ dành cho SV quan tâm.
VĐ: 136
ND: 169
 
NỘI DUNG CHÍNH VĂN BẢN (SV PHẢI BIẾT)
VĐ: 3
ND: 10
Mới: THÔNG BÁO - TIN TỨC New Posts
 Đọc mới Đọc cũ

 tnhtruong     2024-06-25T03:21:50Z

Quy định học phí
Quy định về học phí, xử lý nợ học phí
VĐ: 6
ND: 10

Quy chế đào tạo và học vụ
Một số nét riêng giữa ngành Y và ngành Dược
VĐ: 33
ND: 35

Quy chế CTSV mới
Toàn văn nội dung quy chế CTSV
VĐ: 2
ND: 2

Quy định về thi - kiểm tra
Nội quy, hình thức xử lý vi phạm
VĐ: 4
ND: 4

Quy đinh trang phục
Trang phục thực hành, học kỹ năng và thực tập lâm sàng
VĐ: 10
ND: 10

Những văn bản khác
Sv cần tìm hiểu thêm một số văn bản trong mục này.
VĐ: 9
ND: 9
 
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NĂM HỌC
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NĂM HỌC 2022-2023

VĐ: 15
ND: 15

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NĂM HỌC 2021-2022

 • Sub-forums:
 •  Thông tin Hội nghị
 •  Tài liệu Hội nghị và các chủ đề thảo luận
 •  Số liệu thống kê phục vụ thảo luận
 •  Báo cáo sơ kết NH 2020-2021
VĐ: 30
ND: 30

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NĂM HỌC 2020-2021

 • Sub-forums:
 •  Thông tin Hội nghị
 •  Tài liệu Hội nghị và các chủ đề thảo luận
 •  Số liệu thống kê phục vụ thảo luận
 •  Thông tin, văn bản liên quan NH 2020-2021
VĐ: 35
ND: 41
 
HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐÀO TẠO

Giao ban đào tạo HKI 2023 - 2024

VĐ: 4
ND: 4
 
CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN
Những thông tin và sự kiện dành riêng cho Tổ TTTT
Tổ TTTT đăng những thông tin cần phổ biến và trao đổi
VĐ: 1
ND: 1
 
LỄ KHAI GIẢNG - LỄ TỐT NGHIỆP
LỄ KHAI GIẢNG
Thông tin tổ chức lễ Khai giảng
 • Sub-forums:
 •  Lễ Khai giảng 2019
VĐ: 0
ND: 0

LỄ TỐT NGHIỆP
Thông tin tổ chức lễ Tốt nghiệp
 • Sub-forums:
 •  Lễ Tốt nghiệp 2020
 •  Lễ Tốt nghiệp 2019
 •  Lễ tốt nghiệp 2023
 •  Lễ Tốt nghiệp 2021
 •  Lễ tốt nghiệp 2022
 • ...
VĐ: 60
ND: 99
 
TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH (DÀNH CHO SV TƯƠNG LAI)
Ngành Y khoa
Điểm nỗi bật, chuẩn đầu ra, môn học
VĐ: 1
ND: 1

Ngành Dược học
Điểm nổi bật, chuẩn đầu ra, môn học
VĐ: 1
ND: 1
 
NỘI QUY
Nội quy học đường
Những điều SV cần tuân thủ khi còn là SV Khoa Y.
VĐ: 1
ND: 2

Nội quy Văn phòng eOffice
Quy định thành viên và chế độ bảo mật
VĐ: 1
ND: 1

Vấn đề đăng nhập eOffice
Hỏi đáp khi không thể đăng nhập eOffice
VĐ: 3
ND: 5
 
 •   New Posts
 •   No New Posts
 •   Forum Locked
 Online
 Gắn kết nhất với eOffice trong 7 ngày.
 Stats
 • 11,307 posts in 2,322 topics in 211 columns.
 • 2024-07-18T15:07:37Z by  ctsv
 • 3,809 members.
 • New dttham