tnhtruong
  • Posts: 268
  • Joined: 8/29/2022

Sinh viên cần nắm rõ các quy định liên quan đã công bố trên cổng thông tin đào tạo.

Sponsor
tnhtruong
  • Posts: 268
  • Joined: 8/29/2022

DANH MỤC CÁC QUY ĐỊNH ĐÃ BAN HÀNH:

    Quy định chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học của Khoa Y - Đại học Quốc gia TP.HCM 2024 (PDF)

  • Ngày ban hành: 20/02/2024;
  • Hiệu lực: từ năm học 2023-2024;
  • Đối tượng áp dụng: Sinh viên bậc đại học của Khoa Y - ĐHQG HCM.
Users browsing this topic