nhphuong
  • Posts: 38
  • Joined: 7/24/2019
Đang cập nhật
Sponsor
ltttam
  • Posts: 1111
  • Joined: 3/22/2017
Chào các bạn Sinh viên,
Chào mừng các bạn đến với khóa học PBL năm 2021.
Phòng Đào tạo cung cấp các thông tin sau:
1. DSSV tham gia khóa học TẠI ĐÂY
2. Thông tin chuyên trách lớp:
- Họ và tên: Lê Thị Thanh Tâm
- SĐT: 0973.713.832
Trân trọng./.
ltttam
  • Posts: 1111
  • Joined: 3/22/2017
Chào các bạn SV,
Phòng đào tạo cập nhật Danh sách sinh viên và chia nhóm TẠI ĐÂY
Phòng đã cập nhật DSSV theo nhóm sau khi SV báo trùng lịch học.
Sinh viên học theo nhóm đã được thông báo.
Trân trọng./.
ltttam
  • Posts: 1111
  • Joined: 3/22/2017
Chào các bạn SV
P.ĐT cập nhật DSSV chia nhóm Học PBL năm 1.
Sinh viên xem TẠI ĐÂY
(SV Nhật Linh trùng lịch học, chuyển nhóm sang N1)
Trân trọng./.
Users browsing this topic