nhphuong
  • Posts: 20
  • Joined: 7/24/2019
Đang cập nhật
Sponsor
ltttam
  • Posts: 816
  • Joined: 3/22/2017
Chào các bạn SV,
Phòng Đào tạo thông báo KHGD PBL dự kiến như sau:
1. Thời gian: 27/11/2021-23/1/2022
2. Địa điểm: MS teams
3. TKB dự kiến TẠI ĐÂY
Đề nghị SV chuẩn bị phương tiện học tập đầy đủ, luôn mở camera khi tham gia lớp học.
Trân trọng./.
ltttam
  • Posts: 816
  • Joined: 3/22/2017
Chào các bạn SV,
Phòng Đào tạo cập nhật TKB giảng dạy PBL TẠI ĐÂY
Khung thời gian chung:
- Buổi sáng: 08g00 
- Buổi chiều: 13g00.
Đối với buổi học sáng 27/11/2021, sinh hoạt đầu buổi lúc 08g00.
08g30 bắt đầu học.
Sinh viên vui lòng cập nhật.
Trân trọng./.
Users browsing this topic