tnhtruong
 • Posts: 268
 • Joined: 8/29/2022

Chào các em,

Tại đây Phòng Đào tạo sẽ thông báo các nội dung liên quan đến tiếng Anh và ngoại ngữ cho sinh viên.

Trân trọng./.

Sponsor
tnhtruong
 • Posts: 268
 • Joined: 8/29/2022

Phòng Đào tạo thông báo,

Thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh xét công nhật đạt chuẩn xét tốt nghiệp năm học 2023-2024: Xem tại đây

Lưu ý: 

 • Thời hạn công nhận chứng chỉ/văn bằng trong thời hạn hai (02) năm tính từ ngày cấp cho đến ngày đăng ký xác nhận đạt chuẩn.
tnhtruong
 • Posts: 268
 • Joined: 8/29/2022

THÔNG BÁO

Về việc ngưng sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế IELTS Indicator

và TOEFL iBT Home Edition để xét đạt chuẩn quá trình và xét công nhận chuẩn đầu ra tốt nghiệp trình độ đại học

Căn cứ thông báo số 773/TB-KY ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Trưởng Khoa Y về việc ngưng sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế IELTS Indicator và TOEFL iBT Home Edition để xét đạt chuẩn quá trình và xét công nhận chuẩn đầu ra tốt nghiệp trình độ đại học của Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các ngành như sau:

Trân trọng./.

tnhtruong
 • Posts: 268
 • Joined: 8/29/2022

Phòng Đào tạo thông báo,

Thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh xét công nhật đạt chuẩn xét tốt nghiệp năm học 2023-2024 (áp dụng cho sv khóa Y2018, D2019 và các khóa trở về trước): Xem tại đây

Lưu ý: 

 • Thời hạn công nhận chứng chỉ/văn bằng trong thời hạn hai (02) năm tính từ ngày cấp cho đến ngày đăng ký xác nhận đạt chuẩn.
tnhtruong
 • Posts: 268
 • Joined: 8/29/2022

Phòng Đào tạo thông báo,

[Dự kiến] Danh sách sinh viên được công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh chuẩn đầu ra đối với sinh viên bậc đại học hình thức đào tạo chính quy (đợt 1 từ ngày 01/01-26/04/2024) năm 2024. TẠI ĐÂY.

Lưu ý: 

- Sinh viên kiểm tra thông tin chứng chỉ, nếu có phản hồi. Sinh viên liên hệ qua email: tnhtruong@medvnu.edu.vn.

- Thời hạn nhận phản hồi từ 27/5 - 29/5/2024.

tnhtruong
 • Posts: 268
 • Joined: 8/29/2022

Phòng Đào tạo thông báo,

[Dự kiến] Danh sách sinh viên được công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh chuẩn đầu ra đối với sinh viên bậc đại học hình thức đào tạo chính quy (đợt 1 từ ngày 01/01-26/04/2024 và đợt 2 từ ngày 01/05-31/05/2024) năm 2024. TẠI ĐÂY.

Lưu ý: 

- Sinh viên kiểm tra thông tin chứng chỉ, nếu có phản hồi. Sinh viên liên hệ qua email: tnhtruong@medvnu.edu.vn.

- Thời hạn nhận phản hồi từ 26/6 - 28/6/2024.

Users browsing this topic